บริการ Remote Network (All-In-One Help: AH)


      หากคุณต้องการใช้งานโปรแกรมออลอินวันนอกสถานที่ เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางเข้าไปทำงานที่สำนักงาน ทางเรามีบริการที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสำนักงานด้วยบริการ (Forward Port) นอกจากนี้หากคุณต้องการให้มีการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ รวมถึงในส่วนของการใช้งานร่วมกันระหว่างแผนกนั้น ทางเราก็ยังมีบริการในส่วนของตรงนี้อีกด้วย

1. การใช้งานโปรแกรมออลอินวันนอกสถานที่ (Forward Port)
      - คุณสามารถใช้งานโปรแกรมบัญชีออลอินวัน เวอร์ชั่น Client Server จากสถานที่ไหนก็ได้ เพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
      - พนักงานขาย(Sale) สามารถเปิดบิลขายนอกสถานที่ได้ง่ายและสะดวก
      - ผู้บริหาร(Manager) สามารถดูยอดขายต่างๆ หรือ งบกระแสเงินสด ผ่านโปรแกรมได้ทันที
      - ผู้ดูแลระบบ(Admin) สามารถตรวจสอบการทำงานของแต่ละบุคคลได้อย่างฉับพลัน

2. การตั้งค่าเครื่องเซิฟเวอร์ (Server setup)
      - กำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานของแต่ละบุคคล (User Policy)
      - กำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานของแต่ละแผนก (Group Policy)
      - กำหนดการใช้งานไฟล์ต่างๆ ร่วมกันระหว่างแผนก (File's Server)