บริการ Application All-In-One


      ในการทำงานของแต่ละหน่วยงานบางครั้ง โปรแกรมสำเร็จรูปก็ไม่สามารถรองรับการทำงานของหน่วยงานได้ทั้งหมด ดังนั้นทางบริษัท ออลอินวัน ซอฟแวร์ จึงมีแผนกพัฒนาระบบงาน ตามความเหมาะสม และตามความต้องการของลูกค้า

ระบบงานตัวอย่าง

- โปรแกรมบัญชี
- โปรแกรมเงินเดือน
- โปรแกรมทางด้านการผลิต
- โปรแกรมทางด้านการผลิตโรงพิมพ์
- โปรแกรมด้านค่าเช่า
- โปรแกรมทางด้านบริการ อู่ซ่อม
- โปรแกรมขายหน้าร้าน (POS)
- โปรแกรมอื่นๆ (ตามความต้องการลูกค้า)